aktualności - Publiczne Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie

wiadomości
Idź do spisu treści

Menu główne

aktualności

pomysłodawca: Ilona Drozdowska-Nieć

Innowacja biologiczna
w Publicznym Gimnazjum
im. Wincentego Witosa w Pławie

Rok szkolny 2016/2017

Aktywne poznawanie przyrody
poprzez obserwacje biologiczne
"Co czwarty bocian jest Polakiem
- obserwacja bocianiego gniazda"

Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum, mieszkańców gminy i naszego regionu oraz wszystkich miłośników przyrody i życia bociana białego, który jest nierozłącznym elementem polskiego krajobrazu. Odbiorcami projektu są miłośnicy przyrody gminy Borowa, regionu, kraju, świata.

Działanie innowacyjne dotyczy założenia kamery internetowej, umieszczonej na specjalnie skonstruowanym wysięgniku przy bocianim gnieździe w miejscowości Borowa. Publiczne Gimnazjum w Pławie współpracując z Urzędem Gminy Borowa, za pośrednictwem telewizji internetowej umożliwi Internautom w całej Polsce i w ponad 65 krajach świata wnikliwą obserwację bociana - Polaka. Uczniowie naszego gimnazjum będą mieli możliwość bieżącej obserwacji codziennego życia bociana białego począwszy od okresu godowego po okres lęgowy, jak też dzielenia się spostrzeżeniami z obserwacji na forum. Wnikliwa obserwacja gniazda bocianiego pozwoli uczniom na zdobycie szczegółowych informacji dotyczących:

 • terminów przylotu
 • terminów walk o gniazdo z innymi bocianami
 • daty i liczby złożonych jaj
 • daty i liczby wyrzuconych jaj, młodych piskląt
 • liczby młodych opuszczających gniazdo
 • terminu wylotu pierwszego młodego z gniazda
 • przypadków śmierci i kalectwa ptaków
 • stanu gniazda i przypadków jego zniszczenia.

W planowanej innowacji zakłada się następujące cele:

 • przybliżenie uczniom, mieszkańcom gminy i regionu oraz wszystkim miłośnikom przyrody i życia bociana białego "najbardziej polskiego gatunku ptaka"
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych
 • kształtowanie przyjaznego stosunku ucznia do otaczającego świata
 • poznanie swojego najbliższego środowiska
 • rozbudzanie potrzeby działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego wśród uczniów
 • zdobywanie wiedzy poprzez obserwacje biologiczne.
5.05.2017
Wiadomości
 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego